Prästalund

Starrkärr • Älvängen

På Prästalund går det besöka byggnader med anor från 1500-talet, kika in museet med över 3 000 olika föremål från allmoge- och sockenkulturen samt vandra den sköna Prästalundsstigen präglad av ekhagar och fält med vitsippor.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Ale

Liknande aktiviteter nära Ale - inom 50km

Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Museum +
Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Fornminnen +
Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Historiska byggnader +
Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Fornminnen +
Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Leder/Vandring +

Aktuellt på Prästalund