Kilanda

Kilanda 145 • Älvängen

I Kilanda är det inte kort om fornlämningar. I den lilla socken, som ligger belägen i östra Ale kommun, hittas bland annat en medeltida kyrka, ett säteri med anor från 1400-talet och flertalet hällristningar. Här sträcker sig grusvägarna precis på samma plats som förr, allén fram till säteriet är kvar och ädellövsskogarna är fortsatt lika imponerande.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Ale

Liknande aktiviteter nära Ale - inom 50km

Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Fornminnen +
Aktiviteter för 2
Familjeaktiviteter
Fornminnen +

Aktuellt på Kilanda