Gustaf Adolfs Parklek

Gyllenstiernsgatan 11 • Stockholm

På den stora lekplatsen i Gustaf Adolfsparken, alldeles vid Gyllenstiernsgatan, bedrivs bemannad parklek vardagar både sommar och vinter. Lekplatsen är utrustad med plaskdamm, klätternät, cykelkarusell, lekhus, rutschkana, småbarnsdel med redskap, gungor av olika slag, lekhus och ett växthus. 

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Stockholm

Bollplaner
Lekplats
Multisportarenor +
Bollplaner
Lekplats
Skatepark/hall +

Aktuellt på Gustaf Adolfs Parklek