Parklek Guldet

Gulddragargränd 11 • Vällingby

Bemannad parklek i Grimsta. Här arrangeras aktiviteter både inom- och utomhus. På lekplatsen finns bland annat gungor, lekställningar, rutschkana, lekhus och gungdjur.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Stockholm

Bollplaner
Lekplats
Multisportarenor +
Bollplaner
Lekplats
Skatepark/hall +

Aktuellt på Parklek Guldet