Parklek Rinken

Storbyplan 27 • Spånga

På den stora lekplatsen vid Storbyplan i Spånga bedrivs bemannad parklek under dagtid. Här anordnas bland annat aktiviteter samt erbjuds utlåning av cyklar och redskap.

På lekplatsen finns klätterställningar och rutschkanor, gungor, sandlådor och en plaskdamm. Intill lekplatsen hittar du dessutom en linbana, en halfpipe och en basketplan.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Stockholm

Bollplaner
Lekplats
Multisportarenor +

Liknande aktiviteter nära Stockholm - inom 50km

Aktuellt på Parklek Rinken