Parklek Tessinparken

Askrikegatan 4 • Stockholm

I de norra delarna av Tessinparken finner du denna lekplats där det bedrivs bemannad parklek. På lekplatsen finns en stugby med lekhus, basketplan och fotbollsplan, plaskdamm, gungor, rutschkana och klätterställning.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Stockholm

Bollplaner
Lekplats
Multisportarenor +
Bollplaner
Lekplats
Skatepark/hall +

Aktuellt på Parklek Tessinparken